Welcome to Agri Pangat

अस्सल आगरी पध्दतीचे जेवण मिळण्याची सोय आता भाईन्दर मध्ये उपलब्ध झाली आहे, तांदळाची भाकरी, सुखी मच्छी, Chiken, mutton आणि सर्व प्रकारचे आगरी जेवण शाकाहारी आणि मांसाहारी order प्रमाणे मिळेल .

“Agri Koli Food, Tandalachi Roti, Mutton Curry Rassa, Chavalachi Bhakri” PATYAVARCHI CHUTNEY, BOMBAY DUCK CURRY, BOMBIL CURRY, AGRI FISH CURRY, AGRI FOODS, FISH MATTON.

सुकी मासळी, मटण रस्सा, तळलेलं पापलेट, ओली कोळंबी, सुका जवळा, बोंबलाची चटणी, मटण, चिकन, कोंबडीवडे आणि सोबत तांदळाची भाकरी... !  


  • Sadanand Nagar, Opp. Cross,
  • Uttan Road, Next to Deepak General Stores
  • Opp. Cross, Bhayandar West,
  • Dist. Thane, Mumbai - 401101
  • Mobile No. 9892923810 / 9221214092
  • गोराई उत्तन रोड , दीपक जनरल स्टोर्स जवळ ,
  • क्रॉस समोर , भाईन्दर पश्चिम,
  • जिल्हा ठाणे , मुंबई ४०११०१
  • मोबाईल न. ९८९२९२३८१० / ९८३३९२३८१०